Grill cafe de Buffel

Voor Grill Café De Buffel verzorgt Lotzof. professionele krijtborden. Elke maand weer opnieuw. Tevens vindt er maandelijks een inspirerend gesprek plaats over de branche, waarbij Lotzof. fungeert als sparringpartner.

De Buffel